درباره آکادمی آموزشی ناب لرن بیشتر بدانید :

آکادمی آموزشی ناب لرن نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای تکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشد. در همین راستا، تیم آموزشی آکادمی ناب لرن با کمک ۵۰ همکار حرفه ای، در جهت تحقق اهداف آموزشی کشور قدم برداشته است.

آکادمی ناب لرن،‌ پلی است بین آموزش و ورود به بازار کار

ناب لرن، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در ناب لرن تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. ما با پشتیبانی های حرفه ای که با کمک کوچ ها و پشتیبان های مرکز انجام می دهیم، کمک می کنیم که دانش پذیران با سرعت و اعتماد بیشتری قدم بردارند.